https://www.dompsc.com

Marathi Subject Analysis in Mpsc Mains

Marathi Grammar In MPSC And STI-PSI-ASO Exam


मराठी विषय हा राज्यसेवा मुख्या परीक्षा व् दुय्यम सेवा परीक्षा साथी अतिशय महत्वाचा असून कमी वेळात जास्तीत जास्त गुण प्राप्त करूँन देणारा आहे असा अनुभव जवळपास सर्वच यशस्वी विद्यार्थांचा राहिला आहे .हा विषय कमी वेळात जास्त गुण देणारा असला तरी विषयवार पकड़ येण्यास अतिशय जास्त सरावाची गरज आहे .परीक्षेचा कल बघता जास्तीत जास्त सराव करूनही कही प्रश्न हे अनाकलनीय आहेत , त्यामुले विद्यार्त्यानी जास्तीत जास्त सराव या विषयाचा केला पाहिजे . Marathi subject pattern in Mpsc And Combine(STI-PSI-ASO).

Marathi Subject in MPSC Mains

Marathi Descriptive And Marathi Objective


मराठी हा विषय राज्यसेवा मुख्या परीक्षा मध्ये पेपर १ आणि पेपर २ मध्ये असतो ,या परिक्षेमध्ये मराठी विषयाचे स्वरुप दोन्ही म्हणजे वस्तुनिष्ट व् बहुपर्यायी स्वरूपाचे आहे ते पुढील प्रमाने

 1. Mpsc राज्यसेवा परीक्षा पेपर १: हा पेपर इंग्रजी व् मराठी विषयाचा असतो यात दोन्ही विषयाचे बहुपर्यायी प्रश्न असतात ,इंग्रजी विषयासाठी ५० गुण असून मराठी विषयासाठी ५० गुण असतात.

 2. पेपर १ (बहुपर्यायी ) - मराठी व्याकरण १ ते ४५ प्रश्न
  ४६ ते ५० उतारा

 3. पेपर २ (वस्तुनिष्ट ) - एकूण ४ प्रश्न हे ५० गुणांसाठी असतात
  १ ) मराठी निबंध -२५ गुण
  २) मराठी उतार्याचे इंग्रजी मध्ये भाषांतर -१५ गुण.

Marathi Subject in STI-PSI-ASO Mains

संयुक्त गट मुख्य परीक्षा (संयुक्त पेपर -१ )


मराठी हा विषय संयुक्त गट मुख्य परीक्षा मध्ये पेपर १ मध्ये असतो ,या परिक्षेमध्ये मराठी विषयाचे स्वरुपबहुपर्यायी स्वरूपाचे आहे ते पुढील प्रमाने

 1. Mpsc संयुक्त गट मुख्य परीक्षा मध्ये पेपर १: हा पेपर इंग्रजी व् मराठी विषयाचा असतो यात दोन्ही विषयाचे बहुपर्यायी प्रश्न असतात ,इंग्रजी विषयासाठी ५० गुण असून मराठी विषयासाठी ५० गुण असतात.

 2. मराठी व्याकरण १ ते ४५ प्रश्न

 3. उतारयावरील प्रश्न - एकूण ५ प्रश्न प्र.४५ ते ५०
Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf


Connect With Us


Subscribe Us For Updates


Submit Your Email ID And Download Current Affairs 2023 Question Bank , Free! Free! Free!