https://www.dompsc.com


MPSC Combine Pre Cutoff (PSI-STI-ASO-Subregistar)

MPSC Combine Pre Cutoff (PSI-STI-ASO-Subregistar)

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC Combine Cutoff बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हेच सांगत असतात कि MPSC ASO Mains Cutoff And Result चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा.
➤ पुढे MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff,MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff,MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff उपलब्ध आहे.

MPSC Combine Group B Exam STI Year Wise Cutoff

Exam Cutoff
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2021 View/Download
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2020 View/Download
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2019 View/Download
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2018 View/Download
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2017 View/Download
MPSC Combine Group B Exam STI Pre Cutoff 2016 View/Download

➤Check MPSC Combine Group B Exam STI Mains CutoffMPSC Combine Group B Exam PSI Year Wise Cutoff

Year Wise Combine Pre Cutoff

Exam Cutoff
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2021 View/Download
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2020 View/Download
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2019 View/Download
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2018 View/Download
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2017 View/Download
MPSC Combine Group B Exam PSI Pre Cutoff 2016 View/Download

➤Check MPSC Combine Group B Exam PSI Mains Cutoff

MPSC Combine Group B Exam ASO Year Wise Cutoff

Year Wise Combine Pre Cutoff

Exam Cutoff
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2021 View/Download
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2020 View/Download
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2019 View/Download
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2018 View/Download
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2017 View/Download
MPSC Combine Group B Exam ASO Pre Cutoff 2016 View/Download

➤Check MPSC Combine Group B Exam ASO Mains Cutoff

FAQ:MPSC Combine Pre Cutoff (PSI-STI-ASO-Subregistar)

Q.1 MPSC Combine Pre परीक्षा किती मार्क ची असते ?
➤Mpsc Combine पूर्व परीक्षा हि १०० गुणांची असते.

Q.2 MPSC Combine Exam साठी किमान पात्रता काय आहे ?
➤ पदवी पर्यतचे शिक्षण घेणे गरजेचे आहे .

Q.3 MPSC Combine Exam मध्ये नकारात्मक गुण पद्धती आहे का ?
➤होय,एका चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण वजा केले जातात

Q.4 MPSC Combine Exam किती वेळात देता येते?
➤साधारण १ तास वेळ मिळतो त्यात १०० प्रश्न सोडवायचे असतात

Q.5 MPSC Combine Exam पूर्व परीक्षेसाठी पदवी पूर्ण असणे आवश्यक आहे का ?
➤ नाही,पण मुख्य परीक्षेचा form भरताना पदवी असणे आवश्यक आहे