https://www.dompsc.com


शब्दयोगी अव्यय -मराठी व्याकरण marathi grammar

शब्दयोगी अव्यय

शब्दयोगी अव्यय

Author

By Shubham Vyawahare

16-April-2024
✪ वाक्यामध्ये असे काही शब्द असत्तात जे स्वतंत्र न येता फ़क्त नामासोबत येत असतात आणि या नविन बनलेल्या शब्दाचा वाक्यात कुणाशी तरी सबंध येतो अश्या शब्दाना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात.
● उदा.मी मुलांसाठी खाऊ आणला आहे.
वरील उदाहरणामध्ये साठी हा शब्दयोगी अव्यय आहे.

मराठी व्याकरनामधील शब्दयोगी अव्ययाचे प्रमुख प्रकार

मराठी व्याकरनामधील शब्दयोगी अव्ययांचे प्रमुख प्रकार
कालवाचक आता,पूर्वी,पुढे,आधी,नंतर
स्थलवाचक आत,बाहेर,माघे,समोर
करणवाचक मुले,योगे,द्वारा
हेतुवाचक साठी,कारणे,निम्मित्त
व्यक्तिरेक वाचक शिवाय,खेरीज,विना
तुलना वाचक पेक्षा,तर,मध्ये
योग्य वाचक योग्य,सारखा,समान
केवल वाचक मात्र,केवल,फ़क्त
संग्रह वाचक सुद्धा,देखिल,ही पण
संबंध वाचक सम्बन्धी,विषयी
भाग वाचक पैकी,पोटी,आतून
विनिमय वाचक बद्दल,ऐवजी,जागी
विरोध वाचक विरुद्ध,उलट

Read Marathi Grammar Topic Wise Marathi Grammar

Download Mpsc Combine Mains Papers Mpsc Mains Marathi Papers

Mpsc Marathi Grammar (मराठी व्याकरण ) Book-List

MPSC group c prelims For Question Books(प्रश्नसंच )


Download MPSC Books pdf