https://www.dompsc.comMPSC परीक्षा मधून कोणत्या पोस्ट मिळतात

MPSC परीक्षा मधून कोणत्या पोस्ट मिळतात

Author

By Shubham Vyawahare

16-April-2024

➤mpsc all post list महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) हि महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक संस्था असून महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागात शासनाला लागणारी अधिकारी कर्मचारी पदे भरण्यासाठी मदत करते
➤ भारताच्या राज्यघटनेमध्ये असा उल्लेख आहे कि प्रत्येक राज्य त्या राज्यातील कर्मचारी निवडी साठी अश्या प्रकारचा आयोग स्थापन करू शकते.
➤MPSC मार्फत दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये भरती केली जाते.
➤MPSC मुख्यत्वे क्लास 1 आणि क्लास 2 साठी परीक्षा घेते तर काही अंशी क्लास ३ साठी सुद्धा भरती करत असते

MPSC कोणकोणत्या परीक्षा घेते?

MPSC संस्था मुख्यता महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा नावाची परीक्षा घेत असते ,ज्या सोबत खालील प्रकारच्या परीक्षा होतात.

 • महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा
 • दुय्यम सेवा परीक्षा
 • तंत्रज्ञान सेवा परीक्षा
 • महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा
 • महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा


MPSC post list :राज्यसेवा परीक्षा मार्फत भरली जाणारी पदे


MPSC post list: MPSC Class 1 post list

 1. Deputy Collector ( उपजिल्हाधिकारी )
 2. Deputy Superintendent of Police( पोलीस उपअधीक्षक )
 3. Deputy Registrar Cooperative Societies
 4. Tahsildar (तहसीलदार)
 5. Block Development Officer (BDO)-(गट विकास अधिकारी )
 6. Superintendent State Excise Department (अधीक्षक )
 7. Assistant Commissioner of State Tax (राज्यकर सहायक आयुक्त )

MPSC Class 2 post list

 1. Naib Tahsildar ( नायब तहसीलदार )
 2. Assistant Regional Transport Officer (ARTO)
 3. Deputy Registrar Cooperative Societies
 4. Sub-registrar Cooperative Societies
 5. Block Development Officer-b (BDO)-(गट विकास अधिकारी )
 6. F.A.S (Maharashtra Finance, Audit & Account Service)- Group B
 7. Taluka Inspector of Land Records (TILR)-(भूमिलेखा निरीक्षक )

MPSC post list:Combine(दुय्यम सेवा) परीक्षा मधून भरली जाणारी पदे

MPSC post list:Combine परीक्षा मधून भरली जाणारी class 2 ची पदे

 1. STI(State Tax Inspector)-राज्य कर निरीक्षक
 2. PSI(Police Sub Inspector)-पोलीस उपनिरीक्षक
 3. ASO(Assistant Section Officer)-कक्ष अधिकारी
 4. Sub Registrar (दुय्यम निबंधक)

MPSC post list:Combine परीक्षा मधून भरली जाणारी class 3 ची पदे

 1. दुय्यम निरीक्षक ,राज्य उत्पादन शुल्क
 2. तांत्रिक सहाय्यक
 3. कर सहायक
 4. लिपिक