https://www.dompsc.com


MPSC Gazetted Technical Services Previous year papers for pre and mains

MPSC Gazetted Technical Services Previous year papers for pre and mains

Author

By Shubham Vyawahare

23-February-2024

➤ MPSC Gazetted Technical Services Previous year papers for pre and mains :Maharashtra Public Commission द्वारे तांत्रिक सेवे साठी पद भरती केली जाते ,या परीक्षांमधून महाराष्ट्र वन सेवा-Maharashtra Forest Services ,महाराष्ट्र कृषी सेवा-Maharashtra Agriculture Services ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-Maharashtra Engineering services ,महाराष्ट्र यांत्रिकी सेवा-Maharashtra Electrical Services अश्या परीक्षा ची योजना आखून विवध विभागातील पदे भरली जातात

➤ पुढे MPSC Gazetted Technical Services Forest Mains papers,MPSC Gazetted Technical Services agriculture mains papers,MPSC Gazetted Technical Services engineering pre ans mains papers,MPSC Gazetted,MPSC Forest Mains Papers 2019,MPSC Forest Mains Papers 2018,MPSC Forest Mains Papers 2017 चे पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध आहे .


Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: Prelims Paper | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मागील वर्षाच्या पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

➤ The table below gives the Previous year Prelims and Mains paper for MPSC Gazetted Technical Services Examination.
➤ MPSC Gazetted Technical Services पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Engg. Preliminary Exam 2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Engg. Preliminary Exam 2019 Click Here To Download Upload Soon
 Maharashtra Agriculture Preliminary Exam  2017 Click Here To Download  Click Here To Download 
Maharashtra Agriculture Preliminary Exam   2016 Click Here To Download  Upload Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam   2019 Click Here To Download  Upload Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam   2018 Click Here To Download Upload Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam  2016 Click Here To Download Upload Soon

Check MPSC Gazetted Technical Services Books

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Civil) Mains | अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

➤The table below gives the Previous year paper for Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Civil) Mains

➤MPSC Gazetted Technical Services पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 1
2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 1
2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 1 2019 Click Here To Download Upload Soon
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 1 2018 Click Here To Download Upload Soon

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 2
2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 2
2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 2 2019 Click Here To Download Upload Soon
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination Paper 2  2018 Click Here To Download Upload Soon

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Electrical) Mains | अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

➤ The table below gives the Previous year Prelims and Mains paper for MPSC Gazetted Technical Services Examination.
➤ MPSC Gazetted Technical Services पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination Paper 1
2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination Paper 1
2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination Paper 1 2018 Click Here To Download Upload Soon

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Electric Engineering Services Main Examination Paper 2 2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electric Engineering Services Main Examination Paper 2 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electric Engineering Services Main Examination Paper 2  2018 Click Here To Download Upload Soon

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper:MPSC Forest Services Mains Papers | वन विभाग सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

➤ The table below gives the Previous year Prelims and Mains paper for MPSC Gazetted Technical Forest Services Examination,MPSC Forest Mains Papers.
➤ MPSC Gazetted Technical Services पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Forest Services Main Examination paper-1 2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination paper-1 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 1 2018 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 1 2017 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 1 2016 Click Here To Download Click Here To Download

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 2 2022 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 2 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 2 2018 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 2 2017 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination Paper 2 2016 Click Here To Download Click Here To Download

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: Agriculture Services Mains | कृषी विभाग सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

➤ The table below gives the Previous year Prelims and Mains paper for MPSC Gazetted Technical Agriculture Services Examination.
➤ MPSC Gazetted Technical Services पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Agriculture Services Main Examination Paper 1 2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Agriculture Services Main Examination Paper 1 2018 Click Here To Download Upload Soon

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Agriculture Services Main Examination Paper 2 2021 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Agriculture Services Main Examination Paper 2 2018 Click Here To Download Upload Soon

FAQ:MPSC Gazetted Technical Services Previous year papers for pre and mains

Q.1 Maharashtra Gazetted Technical Services च्या मुख्य परीक्षे मध्ये संयुक्त पेपर असतो का ?
➤ हो मुख्य परीक्षे मधील पेपर १ हा संयुक्त असतो .

Q.2 Maharashtra Gazetted Technical Services Mains किती mark ची असते ?
➤ हि परीक्षा सुमारे ४०० गुणाची असते .

Q.3 Maharashtra Gazetted Technical Services मध्ये मुख्य परीक्षा चा अभ्यासक्रम सारखाच आहे का ?
➤नाही , प्रत्येक परीक्षे नुसार वेगळा अभ्यासक्रम आहे

Q.4 Maharashtra Gazetted Technical Services पूर्व परीक्षा किती गुणांची असते?
➤ 200.

Q.5 Do we have subjective Mains Question Papers in Maharashtra Gazetted Technical Services?
➤ No There is No Any DESCRIPTIVE Paper.