https://www.dompsc.com


MPSC Group C Pre And Mains Cutoff:Check Result For Tax assistant,Excise Sub Inspector And Industry Inspector

MPSC Group C Pre And Mains Cutoff:Check Result For Tax assistant,Excise Sub Inspector And Industry Inspector

Author

By Shubham Vyawahare

0-March-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC pre Cutoff बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हर्च सांगत असतात कि MPSC pre Cutoff चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा .
➤ पुढील तक्त्यांमध्ये MPSC Group C Clerk Typist,MPSC Group C Tax Assistant,MPSC Group C Excise Subinspector,MPSC Group C Industry Inspector चे गुण उपलब्ध आहे .


MPSC group C clerk Pre and Mains Cutoff 2021

The table below gives the category wise cut off marks of MPSC Group C Examination 2021 for clerk typist posts.

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off (Marathi)

Mains Cut Off (English)

OPEN

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

12.00

-

SC

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.00

-

Ex-Servicemen

5.25

-

ST

General

43.00

-

-

Female

34.75

-

-

Sports

15.25

-

Ex-Servicemen

3.25

-

DT(A)

General

49.50

-

-

Female

42.50

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

0.50

-

NT(B)

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

2.25

-

SBC

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

26.50

-

Ex-Servicemen

1.50

-

NT(C)

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

12.00

-

NT(D)

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

12.00

-

OBC

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

12.00

-

EWS

General

49.50

-

-

Female

43.25

-

-

Sports

32.25

-

Ex-Servicemen

12.00

-

DIVYANG

Type-A

41.00

-

Type-B

28.50

-

Type-C

41.50

-

Type-D And E

5.50

-

Orphan

15.75

-

Check MPSC Group C Books

MPSC group C clerk Pre and Mains Cutoff 2019

The table below gives the category wise cut off marks of MPSC Group C Examination 2019 for clerk typist posts.

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off (Marathi)

Mains Cut Off (English)

OPEN

General

54

131

134

Female

48

125

119

Sports

46

119

SC

General

53

114

124

Female

47

104

106

Sports

39

106

ST

General

48

101

Female

41

100

100

DT(A)

General

54

124

Female

48

112

NT (B)

General

54

127

119

Female

48

117

SBC

General

50

112

123

Female

43

112

NT(C)

General

54

128

Female

48

113

NT(D)

General

54

Female

48

119

OBC

General

54

124

131

Female

48

112

Sports

46

107

SEBC

General

54

126

126

Female

48

118

Sports

46

112

EWS

General

48

118

124

Female

37

105

Sports

32

112

DIVYANG

Hearing Impairment

40

101

Locomotor Disability Or Cerebral Palsy

43

111

Check MPSC Group C Books

MPSC group C clerk Pre and Mains Cutoff 2018

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off (Marathi)

Mains Cut Off (English)

OPEN

General

52

108

114

Female

44

95

101

Sports

40

90

97

SC

General

52

100

111

Female

47

86

93

Sports

34

81

ST

General

43

81

87

Female

33

72

82

Sports

11

54

DT(A)

General

52

100

107

Female

43

84

Sports

36

87

NT(B)

General

52

101

104

Female

45

89

SBC

General

47

96

102

Female

40

79

Sports

23

69

NT(C)

General

52

106

111

Female

48

92

Sports

40

86

NT(D)

General

52

108

111

Female

51

92

OBC

General

52

104

111

Female

47

90

99

Sports

41

79

PH

Blindness Or Low Vision

30

97

128

Hearing Impairment

28

79

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

48

102


MPSC group C clerk Pre and Mains Cutoff 2017

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Marathi) (Out of 200) Mains Cut Off (English) (Out of 200)
OPEN General 54 131 134
Female 48 125 119
Sports 46 119
SC General 53 114 124
Female 47 104 106
Sports 39 106
ST General 48 101
Female 41 100 100
DT(A) General 54 124
Female 48 112
NT (B) General 54 127 119
Female 48 117
SBC General 50 112 123
Female 43 112
NT(C) General 54 128
Female 48 113
NT(D) General 54
Female 48 119
OBC General 54 124 131
Female 48 112
Sports 46 107
SEBC General 54 126 126
Female 48 118
Sports 46 112
EWS General 48 118 124
Female 37 105
Sports 32 112
DIVYANG Hearing Impairment 40 101
Locomotor Disability Or Cerebral Palsy 43 111

MPSC group c Tax assistant Pre and Mains Cutoff 2021

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off

OPEN

General

59.00

131.25

Female

52.75

121.50

Sports

47.00

114.00

Ex-Servicemen

29.00

104.50

SC

General

57.75

110.34

Female

50.75

103.50

Sports

37.50

76.00

Ex-Servicemen

21.75

75.25

ST

General

51.00

95.25

Female

43.25

88.00

Sports

29.00

67.25

Ex-Servicemen

21.75

38.75

DT(A)

General

59.00

126.00

Female

52.70

111.50

NT(B)

General

59.00

111.50

Female

50.50

111.25

Sports

140.50

57.75

SBC

General

59.00

112.50

Female

52.25

107.75

Sports

16.00

63.00

NT(C)

General

59.00

125.25

Female

52.75

112.75

Sports

29.00

95.00

NT(D)

General

59.00

125.00

Female

52.75

111.25

Sports

29.00

96.00

OBC

General

59.00

120.25

Female

52.75

107.50

Sports

47.00

97.00

Ex-Servicemen

29.00

92.75

EWS

General

59.00

127.75

Female

52.75

116.25

Sports

47.00

111.25

Ex-Servicemen

29.00

94.75

DIVYANG

Type-A

47.50

117.23

Type-B

43.25

98.50

Type-C

52.00

114.00

Type-D And E

17.75

84.24

Orphan

38.75

101.25


MPSC group c Tax assistant Pre and Mains Cutoff 2019

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

55

137

Female

49

126

Sports

47

123

Ex-Serviceman

27

102

SC

General

53

122

Female

48

108

Sports

39

108

Ex-Serviceman

17

66

ST

General

48

100

Female

42

104

Ex-Serviceman

9

63

DT(A)

General

55

132

Female

48

118

NT (B)

General

55

127

Female

49

123

SBC

General

54

117

Female

48

126

NT©

General

55

Female

49

124

NT(D)

General

55

Female

49

115

Ex-Serviceman

27

100

OBC

General

55

129

Female

49

118

Sports

46

111

Ex-Serviceman

27

94

SEBC

General

55

133

Female

49

121

Sports

47

117

Ex-Serviceman

27

86

EWS

General

53

127

Female

40

108

Sports

32

114

Ex-Serviceman

10

58

DIVYANG

Blindness Or Low Vision

36

110

Hearing Impairment

27

85

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

45

106


MPSC group c Tax assistant Pre and Mains Cutoff 2018

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

52

114

Female

44

101

Sports

40

93

Ex-Serviceman

15

68

SC

General

52

100

Female

44

87

Sports

31

84

Ex-Serviceman

3

43

ST

General

45

85

Female

35

74

Sports

14

56

Ex-Serviceman

1

37

DT(A)

General

52

106

Female

44

89

Sports

36

99

Ex-Serviceman

2

55

NT (B)

General

52

105

Female

44

88

Sports

34

90

Ex-Serviceman

4

31

SBC

General

52

106

Female

47

95

Sports

23

76

Ex-Serviceman

1

58

NT©

General

52

110

Female

48

95

Sports

42

90

Ex-Serviceman

15

54

NT(D)

General

52

112

Female

52

97

Sports

40

83

Ex-Serviceman

24

58

OBC

General

52

107

Female

46

94

Sports

42

87

Ex-Serviceman

15

55

DIVYANG

Blindness Or Low Vision

38

104

Hearing Impairment

29

78

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

45

98


MPSC group c Excise Sub inspector Cutoff 2021

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off

 

 

OPEN

GENERAL

64.50

FEMALE

56.75

SPORTS

54.50

Ex-SERVICEMEN

37.00

 

 

SC

GENERAL

62.00

FEMALE

53.25

SPORTS

40.00

Ex-SERVICEMEN

28.50

 

ST

GENERAL

55.00

FEMALE

46.75

Ex-SERVICEMEN

8.00

DT (A)

GENERAL

64.50

 

NT (B)

GENERAL

64.50

FEMALE

55.75

 

SBC

GENERAL

63.50

FEMALE

55.50

 

NT (C)

GENERAL

64.50

FEMALE

56.75

NT (D)

GENERAL

64.50

 

 

OBC

GENERAL

64.50

FEMALE

56.75

SPORTS

54.25

Ex-SERVICEMEN

37.00

 

 

EWS

GENERAL

64.50

FEMALE

56.75

SPORTS

54.50

Ex-SERVICEMEN

37.00

 

DIVYANG

TYPE - C

14.25

TYPE - D & E

5.50

ORPHAN

52.25


MPSC group c Excise Sub inspector Cutoff 2019

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

63

133

Female

56

126

Sports

57

126

Ex-Serviceman

38

106

SC

General

61

119

Female

53

111

Ex-Serviceman

26

89

ST

General

54

110

Female

46

108

DT(A)

General

62

128

Female

50

116

NT(D)

General

63

131

OBC

General

63

132

Female

56

119

Ex-Serviceman

38

100

SEBC

General

63

129

Female

56

124

Ex-Serviceman

38

96

EWS

General

61

130

Female

51

131


MPSC group c Excise Sub inspector Cutoff 2018

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains cut off

OPEN

General

65

134

Female

59

117

Sports

58

121

Ex-Serviceman

35

104

SC

General

63

121

Female

54

108

Ex-Serviceman

23

79

ST

General

58

97

Female

48

93

DT(A)

General

65

132

SBC

General

63

129

NT(C)

General

65

131

NT(D)

General

65

125

OBC

General

65

129

Female

58

110

Ex-Serviceman

36

104


MPSC group c industry inspector Cutoff 2021

Category

Sub – Category

Prelims cut off

OPEN

GENERAL

63.75

FEMALE

56.50

SPORTS

50.00

Ex-SERVICEMEN

16.00


SC

GENERAL

62.75

FEMALE

55.00

SPORTS

38.25

Ex-SERVICEMEN

2.50


ST

GENERAL

53.25

FEMALE

46.50

Ex-SERVICEMEN

---


DT (A)

GENERAL

63.75

FEMALE

51.75


NT (B)

GENERAL

62.50

FEMALE

55.75


SBC

GENERAL

63.75

FEMALE

55.25


NT (C)

GENERAL

63.75

FEMALE

56.50

Ex-SERVICEMEN

7.75


NT (D)

GENERAL

63.75

FEMALE

56.50


OBC

GENERAL

63.75

FEMALE

56.50

SPORTS

50.00

Ex-SERVICEMEN

16.00


EWS

GENERAL

63.75

FEMALE

56.50

SPORTS

50.00

Ex-SERVICEMEN

16.00


DIVYANG

TYPE - A

51.75

TYPE - B

47.25

TYPE - C

55.25

TYPE - D & E

17.25

ORPHAN

44.50


Credits:Mpsc Official Website