https://www.dompsc.com


Mpsc (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग )

MPSC Exam Information Details Information check eligibility,exam pattern,age limit,syllabus
Author

By Shubham Vyawahare

16-May-2024

MPSC Exam Information Overview

MPSC Exam Information Overview:महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) हि महाराष्ट्र शासनाची स्वायत्त संस्था असून महाराष्ट्र सरकार मधील गट अ आणि गट ब संवर्गातील अधिकार्यांची भरती करणारी सरकारी संस्था आहे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा संविधानातील कलम ३१५ नुसार राज्यातील अधिकारी नेमण्याचे तसेच काही अंशी सल्ला देण्याचे कार्य करतो.तसेच आयोगामार्फत दरवर्षी महाराष्ट्र राज्यसेवा राजपत्रित संयुक्त परीक्षा,महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी परीक्षा ,महाराष्ट्र अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा अश्या परीक्षा घेतल्या जातात.

MPSC Details
Institutions Government OF Maharashtra
Exam Conducted By MPSC
MPSC Exam Attempt No attempt Restriction
MPSC Exam Stages
Preliminary Examination
Mains Examination
Interview
Qualification Bachelor Degree
Official Website https://mpsc.gov.in/


MPSC Exam Information Pattern And Negative Marking

MPSC Preliminary Exam (MCQ)-400 Marks

Paper No Subject Question Marks Duration
1 Gs 100 200 2 hours
2 Csat 80 200 2 hours

Note:1] 1/3 Negative Marking for Each Wrong Questions

2] There is no Negative Marking For Decision Making Questions In CSAt Paper (Generally Q-75 to Q-80)

MPSC Mains Exam (MCQ and Written)-800 Marks

No Subject Question Marks Duration
1 Marathi - 100 3 hours
2 English - 200 03 Hours
2 GS Paper I: History, Geography, and Agriculture 150 150 02 Hours
2 GS Paper II: Indian polity and laws 150 150 02 Hours
3 GS Paper III: Human resource development and human rights 150 150 02 Hours
4 GS Paper IV: Science and Technology, Economy 150 150 02 Hours

Note:1] 1/3 Negative Marking for Each Wrong Questions

2] प्रत्येक पेपर साठी कमीत कमी आवश्यक गुण (Open-45,Caste-40 )

 

MPSC Exam Information Exam Fees

MPSC परीक्षामध्ये साधारणतः ५२४ ₹ येवडी फीस आकारल्या जाते ती संवर्गा नुसार वेगळी असू शकते

Category Fees
General(आमागास) 524
OBC/ SC/ST (मागासवर्गीय ) 324

MPSC Exam Information Eligibility (पात्रता)

1] Must Be a Indian ( भारतीय असावा )

2] Must know Marathi ( मराठी भाषेचे ज्ञान असावे )

3] Must Have a Degree (पदवीधर असावा )

5] Physical Qualification(शारीरिक अर्हता )

A] पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त -गट अ
- Height (अनवाणी कमीत कमी) Chest (न फुगवता) Chest (फुगवण्याची क्षमता)
पुरुष 165 Cm 84 Cm Min 5 Cm
महिला 157 Cm - -

B] सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी -गट ब
- Height (अनवाणी कमीत कमी) Chest (न फुगवता) Chest (फुगवण्याची क्षमता)
पुरुष 163 Cm 79 Cm Min 5 Cm
महिला 163 Cm - -

Note:चष्म्यासह किंवा चष्म्या शिवाय चांगली दृष्टी असावी आणि रातअंधळेपणा नसावा.

 

MPSC Exam Information Age Limit

महाराष्ट्र शासनाने आखून दिलेल्या नियमानुसार आरक्षण ,समांतर आरक्षण ,अपंग व्यक्ती ,दिव्यांग व्यक्ती ,माजी सैनिक अश्या अनेक बाबींचा विचार करून MPSC ने वय मर्यादा निश्चित केली आहे ती पुढील तक्त्यात आहे.पुढील लिंक वर अजून माहिती वाचता येईल MPSC परीक्षा मध्ये वय मर्यादा किती असते ?

Category Min Max
Open (आमागास ) 19 38
Sport Person-Open 19 43
OBC/SC/ST/All having state Reservation (आमागास ) 19 43
Sport Person-Caste 19 43
माजी सैनिक ,आणीबाणी व अल्प्सेवा राजादिष्ट अधिकारी-open 19 43
माजी सैनिक ,आणीबाणी व अल्प्सेवा राजादिष्ट अधिकारी-Caste 19 48
Physically Handicap (दिव्यांग ) 19 Upto Age 45

MPSC Exam Information Syllabus Details

MPSC परीक्षामध्ये विविध परीक्षा घेतल्या जातात त्यानुसार सर्व परीक्षांच्या पूर्व मुख्य आणि इतर परीक्षा चा अभ्यासक्रम त्या परीक्षाची गरज आणि पात्रता विचारात घेऊन ठरवलेला असतो तो पुढील तक्यात वाचा

MPSC Exam Information Syllabus

MPSC Exam Syllabus Links
MPSC Pre GS 1 Syllabus MPSC Pre GS1 Syllabus
MPSC Pre CSAT Syllabus MPSC Pre GS2 CSAT Syllabus
MPSC Mains GS1 Syllabus MPSC Mains GS1 Syllabus
MPSC Mains GS2 Syllabus MPSC Mains GS2 Syllabus
MPSC Mains GS3 Syllabus MPSC Mains GS3 Syllabus
MPSC Mains GS4 Syllabus MPSC Mains GS4 SyllabusMPSC Exam Information Post Details

MPSC post list :राज्यसेवा परीक्षा मार्फत भरली जाणारी पदे पुढील लिंक वर दिली आहेत MPSC Post Information

 

FAQ:MPSC Exam Information Details Information check eligibility,exam pattern,age limit,syllabus

Q.1 What is Age limit For MPSC Exam Information?
➤ As per MPSC Official Notification it 38 for the General category and change with reservations

Q.2 what is Eligibility For MPSC Exam Information?
➤ Candidate Must Poses Bachelor Degree

Q.3 How Much Attempt MPSC Exam Information has ?
➤MPSC Has Unlimited Attempt

Q.4 what are the stages of MPSC Exam Information?
➤There are three Phases of MPSC Exam Information That IS Pre Mains And Interview
Q.5 what is official mpsc website?
➤ www.mpsc.gov.in