https://www.dompsc.com


MPSC ASO Mains Result And Cutoff[2022-2015]

MPSC ASO Mains Result And Cutoff[2022-2015]

Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC ASO Mains Cutoff बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हेच सांगत असतात कि MPSC ASO Mains Cutoff And Result चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा.
➤ पुढे MPSC ASO Mains Cutoff 2021,MPSC ASO Mains Cutoff 2020,MPSC ASO Mains Cutoff 2019,MPSC ASO Mains Cutoff 2018,MPSC ASO Mains Cutoff 2017,MPSC ASO Mains Cutoff 2016,MPSC ASO Mains Cutoff 2015 उपलब्ध आहे.

➤२०२० पासून मुख्य परीक्षेमध्ये बदल झाला असून मुख्य परीक्षा हि आता ४०० गुणांची झाली आहे.नवीन पद्धती नुसार दोन पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा २०० गुणांसाठी असेल

MPSC ASO Mains Cutoff 2021

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
275.50
254.50
225.00
SC
General
Female
Sport
238.50
229.00
182.50
ST
General
Female
219
226
NT(B)
General
257.50
NT (C)
General
Female
269.00
252.50
DT (A)
General
Female
268.50
222.00
OBC
General
Female
Sport
267.50
245.00
202.50
EWS
General
Female
Sport
275.00
252.00
220.50
Ph
TYPE D And E
149.00
Orphan 212.50

➤२०२० पासून मुख्य परीक्षेमध्ये बदल झाला असून मुख्य परीक्षा हि आता ४०० गुणांची झाली आहे.नवीन पद्धती नुसार दोन पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा २०० गुणांसाठी असेल

MPSC ASO Mains Cutoff 2020

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
295.00
278.50
248.50
Sc
General
Female
Sport
268.50
253.00
211.50
St
General
Female
238
237
NT(B)
General
Female
--
263
SBC
General
Female
284.00
265.50
NT (C)
General
294.50
NT (D)
General
Female
293.50
265.00
OBC
General
Female
Sport
285.00
269.00
232.00
EWS
General
Female
290.50
274.00
Ph
Blind Or Low Vision
Locomotor diasbility
258.00
253.50


MPSC ASO Mains Cutoff 2019

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
146
134
Sc
General
Female
127
121
St
General
Female
119
125
DT (A)
General
130
SEBC
General
Female
145
132
NT (C)
General
142
Obc
General
146
Ph
Hearing Impairment
108

MPSC ASO Mains Cutoff 2018

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
139
129
112
Sc
General
Female
128
115
St
General
Female
116
109
DT (A)
General
Female
129
116
NT (A)
General
Female
131
124
SBC
General
Female
126
122
NT (C)
General
Female
Sport
134
126
106
NT (D)
General
Female
135
121
OBC
General
Female
Sport
135
123
110
Ph
Hearing Impairment
110
➤ MPSC ASO Mains 2018 Cutoff is the exceptional Cutoff for all of the Aspirants because if analyze the last 5 years Cutoff on this page You will Definitely realize that the 2018 MPSC ASO Mains Cutoff is Shocking.

MPSC ASO Mains Cutoff 2017

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
151
139
116
Sc
General
Female
Sport
139
132
106
St
General
Female
125
116
DT (A)
General
Female
142
125
NT (B)
General
Female
146
128
SBC
General
Female
135
133
NT (c)
General
Female
147
138
NT (D)
General
Female
150
146
OBC
General
Female
Sport
144
140
104

MPSC ASO Mains Papers 2016

Category Sub-Category ASO Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
134
120
116
Sc
General
Female
119
110
St
General
Female
111
95
DT (A)
General
Female
122
118
NT (B)
General
125
SBC
General
122
NT (D)
General
133
OBC
General
Female
129
122
Ph
Hearing Impairment
101

Credits:Mpsc Official Website