https://www.dompsc.com


MPSC PSI Mains Result And Cutoff[2022-2015]

MPSC PSI Mains Result And Cutoff[2022-2015]

Author

By Shubham Vyawahare

16-May-2024

➤ महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग (MPSC) दरवर्षी महराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये अधिकारी , कर्मचारी स्वरूपाची भरती करण्यासाठी MPSC State Service परीक्षा घेत असते.यापरीक्षे द्वारे अनेक पदे भरली जातात ,या पद मध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पदाचा समावेश असतो.
➤ या परीक्षा मध्ये पुढील वर्षीच्या परीक्षेला सामोरे जायचे असल्यास पूर्वीचे MPSC PSI Mains Cutoff बघणे व त्याचे अवलोकन करणे अत्यंत गरजेच असत.परीक्षे मध्ये पास होणार्या विद्यार्थी अधिकारी नेहमी नवीन होतकरू विद्यार्थांना हेच सांगत असतात कि MPSC PSI Mains Cutoff And Result चे छान पुनरवलोकन करा आणि पुढील परीक्षेस सामोरे जा.
➤ पुढे MPSC PSI Mains Cutoff 2021,MPSC PSI Mains Cutoff 2020,MPSC PSI Mains Cutoff 2019,MPSC PSI Mains Cutoff 2018,MPSC PSI Mains Cutoff 2017,MPSC PSI Mains Cutoff 2016,MPSC PSI Mains Cutoff 2015 उपलब्ध आहे.

➤२०२० पासून मुख्य परीक्षेमध्ये बदल झाला असून मुख्य परीक्षा हि आता ४०० गुणांची झाली आहे.नवीन पद्धती नुसार दोन पेपर असतील आणि प्रत्येक पेपर हा २०० गुणांसाठी असेल

MPSC PSI Mains Cutoff 2021

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff

OPEN

GENERAL

273.50

FEMALE

229.50

SPORTS

216.00

SC

GENERAL

201.50

FEMALE

167.50

SPORTS

110.00

ST

GENERAL

179.50

FEMALE

144.00

SPORTS

87.50

DT (A)

GENERAL

247.00

FEMALE

184.00

SPORTS

144.50

NT (B)

GENERAL

234.50

FEMALE

201.50

SBC

GENERAL

216.00

FEMALE

153.50

SPORTS

130.50

NT (C)

GENERAL

243.00

FEMALE

189.00

SPORTS

158.00

NT (D)

GENERAL

248.00

FEMALE

186.00

SPORTS

151.00

OBC

GENERAL

249.50

FEMALE

196.50

SPORTS

159.00

EWS

GENERAL

263.50

FEMALE

213.50

SPORTS

191.00

ORPHAN

178.50

MPSC PSI Mains Cutoff 2020

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
280.50
246.50
212.00
Sc
General
Female
Sport
237.00
184.00
115.00
St
General
Female
Sport
212.00
157.50
110
DT (A)
General
Female
Sport
257
203
129
NT (B)
General
Female
Sport
247.50
195.50
147
NT (C)
General
Female
280.00
240.00
EWS
General
Female
Sport
273.00
233.00
184.00
OBC
General
Female
Sport
261.00
203.50
152.00
SBC
General
Female
Sport
145.00
176.00
142.50
Orphan 102.50

MPSC PSI Mains Cutoff 2019

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
Orphans
125
107
95
74
Sc
General
Female
Sport
103
85
58
St
General
Female
Sport
93
72
41
DT (A)
General
Female
Sport
115
92
60
NT (B)
General
Female
Sport
112
91
65
NT (C)
General
Female
Sport
121
99
77
NT (D)
General
Female
Sport
121
99
73
OBC
General
Female
Sport
115
93
74
SEBC
General
Female
Sport
121
101
87

MPSC PSI Mains Cutoff 2018

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
125
100
89
Sc
General
Female
Sport
120
115
94
St
General
Female
Sport
95
50
41
DT(A)
General
Female
Sport
118
88
65
NT (B)
General
Female
Sport
116
87
58
NT (C)
General
Female
Sport
120
82
50
SBC
General
Female
105
189
OBC
General
Female
Sport
117
85
59
NT (D)
General
Female
122
87
➤ MPSC PSI Mains 2018 Cutoff is the exceptional Cutoff for all of the Aspirants because if analyze the last 5 years Cutoff on this page You will Definitely realize that the 2018 MPSC PSI Mains Cutoff is Shocking.

MPSC PSI Mains Cutoff 2017

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
237
202
173
Sc
General
Female
Sport
214
171
159
St
General
Female
Against Female
Sport
Against Sport
207
138
208
172
207
DT (A)
General
240
NT (B)
General
Female
Sport
221
189
207
SBC
General
Female
Sport
Against Sport
213
185
--
212
NT (c)
General
Female
Sport
234
180
--
NT (D)
General
Female
Sport
236
192
236
OBC
General
Female
Sport
Against Sport
232
179
--
232

MPSC PSI Mains Papers 2016

Category Sub-Category PSI Mains Cutoff
Open
General
Female
Sport
Against Sport
230
189
166
229
Sc
General
Female
Sport
Against Sport
208
189
168
2017
St
General
Female
Sport
Against Sport
201
157
146
200
DT (A)
General
Female
229
198
NT (B)
General
Female
Sport
Against Sport
124
198
--
124
SBC
General
Female
209
184

Credits:Mpsc Official Website