https://www.dompsc.com


MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result

Author

By Shubham Vyawahare

14-April-2024
➤ MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:Maharashtra Public Commission द्वारे विविध सेवे साठी पद भरती केली जाते ,या परीक्षांमधून महाराष्ट्र वन सेवा-Maharashtra Forest Services ,महाराष्ट्र कृषी सेवा-Maharashtra Agriculture Services ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा-Maharashtra Engineering services ,महाराष्ट्र यांत्रिकी सेवा-Maharashtra Electrical Services अश्या परीक्षा ची योजना आखून विवध विभागातील पदे भरली जातात.
➤MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC परीक्षा मार्फत MPSC राज्यसेवा परीक्षा ,MPSC दुय्यम सेवा परीक्षा ,MPSC कनिष्ठ सेवा परीक्षा तसेच अनेक विभागाच्या परीक्षा घेतल्या जातात

➤ या सर्व परीक्षा चा अंदाज येण्याकरता MPSC दरवर्षी एक TIMETABLE प्रदर्शित करते तो सविस्तर पणे पुढ दिलेला आहे

MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure

➤ MPSC Technical Services Preliminary Exam Structure: आयोगामार्फत विविध पदांसाठी घेतल्या जाणारया महाराष्ट्र विविध सेवे चे परीक्षे चे स्वरूप ३ टप्प्यामध्ये असते

Exam Stages Stages
MPSC Pre Exam 1
MPSC Mains Exam (Separate) 2
MPSC Interview (Separate) 3
➤महाराष्ट्र विविध सेवा पूर्व परीक्षां हि संयुक्त होते तर महाराष्ट्र विविध सेवा मुख्य परीक्षा हि प्रत्येक सेवे नुसार वेगळी होते.

MPSC Exam Timetable 2022 For State Services

➤ MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC State Services Exam हि २०२२ मध्ये 2 वेळेस घेण्यात येणार आहे त्याचा तपशील पुढे दिला आहे

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Rajyaseva Exam 2021 04 October 21 02 January 2022 March 2022 07,08,09 May 2022 August 2022
2 MPSC Rajyaseva Exam 2022 April 2022 19 June 2022 August 2022 15.16.17 October 2022 January 2023

MPSC Exam Timetable 2022 For Combine Exam

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC Combine Services Exam वर्षातून 2 वेळेस घेतली जाणार असून पूर्व आणि मुख्य ह्या 2 टप्यात ती होणार आहे .

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Group B Exam 2021  28 October 21 26 Februay 2022 April 2022 09,17 24,31 July 2022 September 2022
2 MPSC Group B Exam 2022 June 2022 08 October 2022 November 2022 24,31 डिसेंबर  2022

07, 14 जानेवारी 2023

February 2023

MPSC Exam Timetable 2022 for Group C Services

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC Group C Services Exam वर्षातून 2 वेळेस घेतली जाणार असून पूर्व आणि मुख्य ह्या 2 टप्यात ती होणार आहे .

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Group C Exam 2021 21 December 2021 03 April 2022 May 2022 06,13,20, 27 August 2022

10, 17 September 2022

October 2022
2 MPSC Group C Exam 2022 June 2022 05 November 2022 December 2022 04,11,18,25 Februay 2023

04, 11 March 2023

April 2023

MPSC Exam Timetable 2022 for Gazetted Services Exams

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC Technical Services Exam मधून विवध पदे भरली जातात त्याची पूर्व मुख्य टप्प्यामध्ये परीक्षा घेतली जाते,या सर्व परीक्षा चा Timetable पुढे दिलेला आहे

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Gazetted Technical Services 2021 December 21 30 April 2022 June 2022 24 सप्टेंबर 2022

01, 29 ऑक्टोबर 2022

November 2022
2 MPSC Gazetted Technical Services 2022 July 22 26 November 2022 January 2023 18, 25 मार्च 2023

02, 09, 16, 23 एप्रिल 2023

May/June 2023

MPSC Exam Timetable 2022 for All MPSC Exam

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result:MPSC Technical Services Exam मधून विवध पदे भरली जातात त्याची पूर्व मुख्य टप्प्यामध्ये परीक्षा घेतली जाते,या सर्व परीक्षा चा Timetable पुढे दिलेला आहे

Exam Name

Notification Date

Preliminary Exam Date

Prelims Result Date

Mains Exam Date

Mains Result Date

MPSC Rajyaseva 2021 Exam Date

04th October 2021

23rd January 2022

March 2022

07th,08th & 09th May 2022

August 2022

MPSC Rajyaseva 2022 Exam Date

April 2022

19th June 2022

August 2022

15,16,17th October 2022

January 2023

MPSC Combined Exam Date 2021

28th November 2021

26th February 2022

April 2022

-

-

MPSC Combined Exam Date 2022

June 2022

08th October 2022

November 2022 

MPSC Child Development Project Officer (CDPO) 2022 Exam Date

To be notified

To be notified

 -

To be notified

 -

MPSC Combined Mains Examination 2021 Combined Paper No. 1

28th November 2021

-

 -

09th July 2022

September 2022 

MPSC Combined Mains Examination 2021 Paper No. 2 Police Sub Inspector

28th November 2021

-

 -

17th July 2022

MPSC Combined Mains Examination 2021 Paper No. 2 State Tax Inspector

28th November 2021

-

24th July 2022

MPSC Combined Mains Examination 2021 Paper No.2 Assistant Section Officer

28th November 2021

-

 -

31st July 2022

MPSC Combined Mains Examination 2022 Combined Paper No. 1

-

-

-

24 December 2022

February 2023

MPSC Combined Mains Examination 2022 Paper No. 2 Police Sub Inspector (PSI)

---31 December 2022

MPSC Combined Mains Examination 2022 Paper No. 2 State Tax Inspector (STI)

---07 January 2023

MPSC Combined Mains Examination 2022 Paper No.2 Assistant Section Officer (ASO

---14 January 2023

Police Sub Inspector Departmental Competitive Examination 2022

11th February 2022

16th April 2022

 -

To be notified

 -

Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Examination 2021

December 2021

12 March 2022

May 2022

02 July 2022

August 2022

Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class Examination 2022

March 2022

07th August 2022

 September 2022

02nd November 2022

 January 2023

Assistant Motor Vehicle Inspector Examination 2022

June 2022

10th December 2022

January 2023 

30th April 2023

June 2023 

MPSC Group-C Exam Date 2021

21st December 2021 

03rd April 2022

 May 2022

-

 -

MPSC Group-C Exam Date 2022

June 2022

05 November 2022

December 2022

-

-

MPSC Group-C Mains Examination 2021 Combined Paper No. 1

-

-

 -

06th August 2022

October 2022 

MPSC Group-C Mains Examination 2021 2021 Paper No. 2 Clerk-Typist

-

 -

13th August 2022

MPSC Group-C Mains Examination 2021 Paper No. 2 Sub Inspector, State Excise

-

 -

20th August 2022

MPSC Group-C Mains Examination 2021 Paper No. 2 Tax Assistant

-

 -

27th August 2022

MPSC Group-C Mains Examination 2021 Paper No. 2

Industrial Inspector

-

-

17th September 2022

MPSC Group-C Mains Examination 2022 Combined Paper No. 1

June 2022

 - -04 February 2023April 2023

MPSC Group-C Mains Examination 2022 Paper No. 2 Clerk-Typist

 --11 February 2023

MPSC Group-C Mains Examination 2022 Paper No. 2 Sub Inspector, State Excise

 - 25 February 2023

MPSC Group-C Mains Examination 2022 Paper No. 2 Tax Assistant

 - - 04 March 2023

MPSC Group-C Mains Examination 2021 Paper No. 2 Industrial Inspector

 - - 11 March 2023

Maharashtra Technical Service Combined Pre-Examination 2021

December 2021

30 April 2022---
Maharashtra Technical Service Combined Pre-Examination 2022July 202226 November 2022January 2023--
Maharashtra Forest Service Mains Exam 2021--

-

24 September 2022November 2022

Maharashtra Forest Service Mains Exam 2022

---18 March 2022May 2023

Maharashtra Agriculture Mains Exam 2021

---29 October 2022November 2022

Maharashtra Agriculture Mains Exam 2022

---16 April 2023May 2023

MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result Pdf

Download MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result Pdf

FAQ:MPSC Exam Timetable 2022:check Prelims,Mains result

Q.1 MPSC year Timetable publish करते का ?
➤ हो , ते ह्या page वर उपलब्ध करून दिले आहे

Q.2 MPSC result कधी लावते ?
➤ MPSC Timetable नुसार result लावते.