https://www.dompsc.comHow to Write essay for MPSC Mains in Marathi and English

How to Write essay for MPSC Mains in Marathi and English

निबंध आणि निबंध प्रकार

Author

By Shubham Vyawahare

0-March-2024

➤निबंध म्हणजे नियमांनी बद्ध असणारा, उपयोजनेसाठी अनुसरून अभिप्रेत लांबीचा तरीही संक्षिप्त, नीटपणे मांडलेला विचारांनी युक्त असा मुद्देसूद लेख
➤थोडक्यात एखाद्या गोष्टीची भरमसाट माहिती निबंध होउ शकत नाही.
➤निबंध हा शिस्तबद्ध ,दिलेल्या मुद्याला अनुसरून,नियमात ,थोडक्यात लिहिलेला असावा.
➤निबंधाचे मुल्यांकन निबंधाची सुरुवात ,अंतर्गत संबंध आणि शेवटावर अवलंबून असते.

निबंधाचे प्रकार

 • ऐतिहासिक निबंध
 • भावनिक निबंध
 • वैचारिक निबंध
 • अध्यात्मिक निबंध
 • वैज्ञानिक निबंध
 • सामाजिक निबंध
 • राजकीय निबंध

निबंध कसा लिहावा

निबंधाची सुरुवात कशी करावी


➤ निबंधाची सुरुवात नेहमी एखाधी घटना,एखाद्या कवीचे वाक्य ,एखादी म्हण ,एखादा इतिहासक दाखला देऊन विषयाला जोडता येईल अश्या स्वरुपात असावी.
➤ सतत येणाऱ्या विषयाचे आकलन करून किंवा माघील वर्ष्याच्या प्रश्नपत्रीकेमधील विषय अभ्यासून त्या विषयाबद्दल कवींच्या एखाद्या कवितेतील ओळी ,लेखकाचं एखादं वाक्य अश्या गोष्टीची माहिती करून घ्यावी.
➤ पहिला परिच्छेद वेगळ्या विषयाने सुरु झाला तरी दुसरा परिच्छेद लिहिताना विषय भरकटनार नाही याची काळजी असावी.
➤ साधारणत: ४०० शब्दाचा निबंध अपेक्षित असल्याने सुरुवात नेहमी 5-10% शब्दात असावी म्हणजेच जास्तीत जास्त ३०-४० शब्द.
➤ सुरुवात जास्त मोठी असू नये विषयाला लवकर हात घातला पाहिजे.
➤सुरुवात संपताना दुसऱ्या मजकुरात काय लिहिणार आहोत याचा सबंध असावा.

परिच्छेदातील मांडणी कशी असावी


➤साधारणत संपूर्ण निबंध हा जास्तीत जास्त ५-६ परिच्छेदातील असावा.
➤कोणत्याही परिच्छेदामध्ये विषय भरकटनार नाही याची पूर्ण काळजी घ्यावी
➤कोणत्याही परिच्छेदामध्ये अंतर्गत सबंध(Internal Linking) असावी.
➤ वाचकाला समजायला हवे कि पुढील परिच्छेदामध्ये लिहिणार काय लिहिणार आहे.
➤जर आकडेवारी गरजेची असल्यास काही जागी मांडायला हरकत नाही पण ती चुकीची नसावी
➤एखद्या कवितेच्या ओळी आठवत आहेत पण कवीच नाव माहिती नसल्यास चुकीच नाव देऊ नये.निबंधाचा शेवट कसा असावा


➤निबंधाचा शेवट नेहमी आशावादी असावा
➤शेवट कधीही प्रश्नार्थी स्वरुपात ठेऊ नये
➤निबंधाचा संपूर्ण आशय ,लेखकाला काही सुचवायचे असल्यास टी सूचना,एखादी माहिती अश्या गोष्टीन शेवट करावा

निबंध लिहिताना महत्वाच्या सूचना

 • लिखाण सूटसुटीत असाव
 • ४०० शब्दाची मर्यादा पाळावी
 • महत्वाच्या वाक्याखाली Underline करावी
 • साधारण सुरुवातीच्या ४५ मिनिटामध्ये पहिला निबंध लिहिता यायला हवा.

MPSC Essay Topics List

 • समान नागरी कायदा काळाची गरज आहे का ?
 • मला माणसाला शोधायचे आहे
 • जगाचा पोशिंदा (शेतकरी) आत्महत्येच्या विळख्यात
 • मी तुमचा महाराष्ट्र बोलतोय
 • मराठी भाषेची : कथा आणि व्यथा
 • डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ग्रंथप्रेम
 • राष्ट्रपती पदाची निवडणूक व जातीय समीकरण
 • स्त्रीभ्रूणहत्या -एक सामाजिक समस्या
 • शेतकऱ्याचे मनोगत
 • भाषेचे व्याकरण म्हणजेच भाषेचे चरित्र
 • प्रजासत्ताक व्यवस्था किती वास्तव किती आभासी

MPSC Essay Quotes


लेखक प्रसिद्ध वाक्य
Mahatma Gandhi
 • Be the change that you wish to see in the world.
 • An eye for an eye will only make the whole world blind.
 • Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.
 • Poverty is the worst form of violence
 • You must not lose faith in humanity. Humanity is like an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.
Dr B R Ambedkar
 • Rights are protected not by law but by the social and moral conscience of the society.
 • If our Constitution fails, it is not because it is a bad Constitution; but because our functionaries have failed it.
 • Prayer of the god lead to salvation in the temples but in politics, it leads to the dictatorship.
Amartya Sen
 • Poverty is not just lack of money, it is not having the capability to realize one’s full potential as a human being.
 • Economic Growth without investment in human development is unsustainable and unethical.
 • The success of a society is to be evaluated primarily by the freedoms that members of the society enjoy.
Rabindranath Tagore.
 • A mind all logic is like a knife all blade. It makes the hand bleed that uses it.
 • You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water

Download How to Write essay for MPSC Mains in Marathi and English In PDF

➤ MPSC आणि सर्वच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलांसाठी हा उपयुक्त भाग आहे यातून महत्वाची प्रश्न विचारल्या जातात,या पाठाचा जास्तीत जास्त सराव करण्यासाठी Download करून ठेवा.

MPSC Mains Descriptive Book-List


Download MPSC Books pdf