https://www.dompsc.com


Page Updated On 0-March-2024

Best Book list For the Maharashtra Talathi bharti 2023|Book list for Talathi bharti 2023

Best Book list For the Maharashtra Talathi bharti 2023|Book list for Talathi bharti 2023

Maharashtra Talathi Bharti 2023

Written BY:Shubham Vyawahare

➤ Maharashtra Talathi Bharti 2023:महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या तलाठी भरती २०२३संबंधित अध्यादेशाला ०७ डिसेंबर २०२२ रोजी शासकीय मान्यता मिळाली असून येत्या जानेवारी महिन्यामध्ये तलाठी भरती व काही जिल्ह्यासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी भरती निश्तित पणे होणार आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार अंदाजित सुमारे ४१२२ पदांसाठी हि शासकीय पदभरती होऊ शकते.
➤Maharashtra Talathi Bharti 2023:ची परीक्षा देणाऱ्या विध्यार्थ्यांना तलाठी भरती संबंधित पुढील काही गोष्टी माहिती असणे अतंत्य गरजेचे आहे.

➤Maharashtra Talathi Bharti 2023 संबंधित सर्व उपयुक्त माहिती जसे कि तलाठी भरती २०२३ला पात्रता काय लागते ? तलाठी भरती २०२३साठी परीक्षा फीस किती असते ? तलाठी भरती २०२३हि online होईल का MPSC च्या परीक्षाप्रमाणे Offline होईल? तलाठी भरती २०२३हि परीक्षा किती टप्यामध्ये होते? अश्या संबंधित अनेक महत्वाच्या प्रश्नाची उत्तरे ह्या संपूर्ण ब्लोग वर वाचायला मिळेल.

 • Maharashtra Gov Has decided to conduct Talathi Bharti Exam In Dec 2023/January 2023 in the upcoming Month,The Official Notification About the Post Clearance and Permission from the Revenue Department of Maharashtra Government in the month of December 2023
 • The New Updated GR Published By Revenue Department In recent days Conclude that the Permission for the Recruitment of the 4122 Talathi Post in the Maharashtra State.

Maharashtra Talathi Bharti 2023|महाराष्ट्र तलाठी भर्ती 2023
Organization Maharashtra Revenue and Forest Department
Posts Talathi
Vacancies 4122
Application Mode Online
Online Registration https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink/Online
Job Location Maharashtra
Salary Rs, 25500/- to Rs. 81,000/-
Official website www.rfd.maharashtra.gov.in

Maharashtra Talathi Bharti 2023 Exam BookList| महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२२:बुकलीस्ट

 • Maharashtra Talathi Bharti 2023:महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३मध्ये होणाऱ्या भरती मध्ये परीक्षे चे स्वरूप हे पदवीधर असलेल्या विद्यार्थ्याच्या क्षमतेचे आहे.
 • महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२२:
 • हि परीक्षा १०० प्रश्नाची असेल.
 • परीक्षेमधील प्रत्येक प्रश्न हा सुमारे २ गुणांचा असेल
 • एकूण २०० मार्कापैकी निकाल प्रसिद्ध केल्या जाईल
 • Maharashtra Talathi Bharti 2023:ह्या परीक्षेमध्ये नकारात्मक गुण पद्धती नसेल
 • Maharashtra Talathi Bharti 2023:परीक्षेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे असेल

 • Maharashtra Talathi Bharti 2023 Booklist:A Booklist For the Talathi Examination Has been Declared By the Maharashtra Government Experts.
 • As Per there declaration and the notification it is very easy to understand that the there will be a 4 subtopics in the Maharashtra Talathi Bharti 2023 exam
 • The Paper is conduct for 1 hours
 • 100 Questions Will be Asked for 200 Marks
 • Each Question Consist of 2 Marks
 • There is no negative Marking in the Maharashtra Talathi Bharti 2023 exam

विषय प्रश्न गुण
मराठी २५ ५०
इंग्रजी २५ ५०
सामान्य ज्ञान २५ ५०
बौद्धिक क्षमता चाचणी २५ ५०
एकूण २००

Maharashtra Talathi Bharti 2023 Book list|महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३पुस्तके

 • Maharashtra Talathi Bharti 2023 Book list:पुढे पुस्त्क्संचां सोबत ती पुस्तके विकत घायची असल्यास त्याची लिंक सुधा दिलेली आहे
 • जी पुस्तके घायची आहे किंवा मागवायची आहेत त्याच्या पुढील बटन वर क्लिक करत Maharashtra Talathi Bharti 2023 Book list ओर्डेर करता येतील.

Maharashtra Talathi Bharti 2023 Syllabus | महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२२: परीक्षेचा अभ्यासक्रम

 • Maharashtra Talathi bharti 2020 Syllabus:महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३साठी लागणारा अभ्यासक्रम येथे वाचायला मिळणार आहे.
 • वरील माहिती प्रमाणे महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३मध्ये साधारणतः मराठी,इंग्रजी,गणित,सामान्यज्ञान अश्या ४ वेगळ्या विषयाचा समावेश आहे.
 • ह्या प्रमाणे प्रत्येक विषयासाठी वेगळे पुस्तके विकत घेणे आणि वाचणे अत्यंत आवशयक आहे.
 • महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३अभ्यासक्रम महत्वाचा भाग असल्याने पुढील लिंक वर विस्तृप्तपणे त्याची माहिती दिली आहे Maharashtra Talathi bharti Syllabus 2023
 • खाली काही online माध्यमातून Maharashtra Talathi bharti 2023 Notes उपलब्ध करून दिल्या आहेत,त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांनी करावा
Subject Topics
मराठी
मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
English
Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
सामान्यज्ञान इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005, माहिती व तंत्रज्ञान (संगणकाशी संबंधित प्रश्न) आणि इतर जनरल टॉपिक
बौद्धिक चाचणी
बुद्धिमत्ता (कमालिका, अक्षर मलिका, वेगळा शब्द व अंक ओळखणे, समसंबंध – अंक, अक्षर, आकृती, वाक्यावरून निष्कर्ष, वेन आकृती.)
अंकगणित बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे, सरासरी, नफा – तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज चलन, मापनाची परिणामी)

Maharashtra Talathi Bharti 2023 Syllabus Notes| महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२२: परीक्षेचा अभ्यासक्रम Notes

 • महाराष्ट्र तलाठी भरती २०२३साठी लागणारा अभ्यासक्रम विस्तृप्त पणे ह्या पानावर आधीच दिलेला आहे तसेच त्याच अभास्क्रमाव्र आधारित काहित नोट्स आहेत त्या खालील तक्त्यांमध्ये मिळतील
 • Maharashtra Talathi Bharti 2023 Syllabus Notes ह्या अत्यंत गरजेच्या आहेत कुठलेही पुस्तक ण वापरता कमी वेळेमध्ये परीक्षाभिमुख नोट्स उपलब्ध केल्या आहेत
 • Maharashtra Talathi bharti 2023 syllabus notes are given in the following Table
 • These notes are very sorted and exactly cover the all expected syllabus given by the Maharashtra gov for the Maharashtra Talathi Bharti 2023 Syllabus
विषय Notes
मराठी Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
समास Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
प्रयोग Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
वाक्य व वाक्यप्रकार Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
इंग्रजी Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
सामान्य ज्ञान Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
इतिहास Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
भूगोल Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
सामान्य विज्ञान Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
Physics Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
Chemistry Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
Biology Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes
बौद्धिक क्षमता चाचणी Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notes

FAQ:Best Book list For the Maharashtra Talathi bharti 2023|Book list for Talathi bharti 2023

Q.1 What is minimum educational Qulification for Talathi?
➤ At least Bachlour degree should be needed

Q.2 Where can I see Maharashtra Talathi Bharti Syllabus 2023?
➤ You can see Maharashtra Talathi Bharti 2023 Syllabus on the www.dompsc.com Marathi website and App .

Q.3 What is the salary of Maharashtra Talathi?
➤The salary for Maharashtra Talathi is Rs. 25000 + Grade Pay Rs. 2,400.

Q.4 What is the selection process for Talathi Bharti 2023??
➤he selection of the candidates will be done through written exam conducted by TCS

Q.5 Is there Negative Marking in Maharashtra Talathi bharti 2023?
➤ No,there is no negative marking in Maharashtra Talathi Bharti 2023.

Talathi Bharti Exam date 2023 |तलाठी भरती परीक्षेच्या तारखा

➤ तलाठी परीक्षेच्या तारखा बाबत अधिकृत तारीख प्रदर्शित करण्यात आली असून ,
 • विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या ५ दिवस आधी परीक्षा शहराचे व केंद्राचे नाव सूचित करण्यात येईल व 3-4 दिवस आधी प्रवेश पत्र (hallticket) उपलब्ध करून देण्यात येईल.
 • सदर परीक्षा १९ दिवस चालणार आहे
दिनांक वेळ
17 aug to 22 aug Shift 1-Morning 9.00 to 11.00
Shift 2-Afternoon 12.30 to 2.30
Shift 3-Evening 4.30 to 6.30
26 aug to 31 aug Shift 1-Morning 9.00 to 11.00
Shift 2-Afternoon 12.30 to 2.30
Shift 3-Evening 4.30 to 6.30
1 Sept to 14 Sept Shift 1-Morning 9.00 to 11.00
Shift 2-Afternoon 12.30 to 2.30
Shift 3-Evening 4.30 to 6.30


Download MPSC Books pdf