https://www.dompsc.com


MPSC Geography(भुगोल) Notes in Marathi PDF

MPSC Geography(भुगोल) Notes in Marathi PDF
Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤MPSC राज्यसेवा परीक्षा मध्ये MPSC Geography(Bhugol) हा महत्वाचा भाग असून दरवर्षी MPSC राज्य्सेवेच्या पूर्व परीक्षे मध्ये यातून १०-१२ प्रश्न असतात.हे सर्व प्रश्न कोणत्याही Geography(Bhugol) Notes PDF न वापरता खालील दिलेल्या धड्यामधून वाचता येतील.

➤Geography(भुगोल) साठी तसे जास्तीत जास्त सराव करणे फायद्याचे ठरते.MPSC Geography(Bhugol) Notes मराठी मध्ये वाचून MPSC Combine च्या पूर्व परीक्षेतही फायदा होऊ शकतो.

➤खाली दिलेल्या मुद्यामध्ये त्या Geography(Bhugol) Points शी निगडीत सर्व काही परीक्षनिहाय उपलब्ध केले आहे.या Geography(Bhugol) च्या notes PDF मध्ये उपलब्ध आहेत.

➤MPSC Geography(Bhugol) चा syllabus नुसार तो वाचून काढावा आणि त्यावर MPSC Geography(भुगोल) चे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवावे.या विषयामध्ये महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भुगोल,महाराष्ट्राची नदी प्रणाली,महारास्त्राचा आर्थिक,सामाजिक,आणि राजकीय भूगोलाचे प्रश्न असतात.


MPSC Geography(भुगोल) Syllabus in MarathiMPSC Geography Book-list In Marathi PDF Download

➤ माघील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचा अनुभव पाहता जे MPSC परीक्षा देऊन अधिकारी झालेली विद्यार्थी आहेत त्यांच्या अनुभवातून आपल्याला हे कळायला मदत होते कि कोणती पुस्तके हि संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असून परीक्षाभिमुख तयार केलेली आहेत.


Download MPSC Books pdf