https://www.dompsc.com


MPSC Polity(राज्यशास्त्र) Notes

MPSC Polity(राज्यशास्त्र) Notes
Author

By Shubham Vyawahare

10-July-2024

➤MPSC राज्यसेवा परीक्षा मध्ये MPSC Polity राज्यशास्त्र हा महत्वाचा भाग असून दरवर्षी MPSC राज्य्सेवेच्या पूर्व परीक्षे मध्ये यातून १०-१२ प्रश्न असतात.हे सर्व प्रश्न कोणत्याही MPSC Polity Rajyshashtra Notes PDF न वापरता खालील दिलेल्या धड्यामधून वाचता येतील.

➤MPSC Polity राज्यशास्त्र साठी तसे जास्तीत जास्त सराव करणे फायद्याचे ठरते.MPSC Polity राज्यशास्त्र Notes मराठी मध्ये वाचून MPSC Combine च्या पूर्व परीक्षेतही फायदा होऊ शकतो.

➤खाली दिलेल्या मुद्यामध्ये त्या MPSC Polity राज्यशास्त्र Points शी निगडीत सर्व काही परीक्षनिहाय उपलब्ध केले आहे.या MPSC Polity राज्यशास्त्र च्या notes PDF मध्ये उपलब्ध आहेत.

➤MPSC Polity राज्यशास्त्र syllabus नुसार तो वाचून काढावा आणि त्यावर MPSC Polity राज्यशास्त्र चे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवावे.या विषयामध्ये संसद,संसदेची निर्मिती,केंद्र राज्य ,सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालय ,या सर्वांचे अधिकार यांचा समावेह असतो.


MPSC Polity (राज्यशास्त्र) Syllabus in MarathiMPSC Polity Book-list In Marathi PDF Download

➤ माघील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचा अनुभव पाहता जे MPSC परीक्षा देऊन अधिकारी झालेली विद्यार्थी आहेत त्यांच्या अनुभवातून आपल्याला हे कळायला मदत होते कि कोणती पुस्तके हि संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करीत असून परीक्षाभिमुख तयार केलेली आहेत.


Download MPSC Books pdf